Folli Follie: Ο «κρυμμένος θησαυρός» της οικογένειας Κουτσολιούτσου και οι μυστικοσύμβουλοι


Μυθικά είναι τα χρήματα που έχει αποκομίσει η οικογένεια Κουτσολιούτσου τα τελευταία 20 χρόνια από τη χειραγώγηση των μετόχων της Folli Follie, την εξαπάτηση των ομολογιούχων, αλλά και το ξεκοκάλισμα της περιουσίας της εταιρείας.

Η ενδιάμεση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που η Price Water House Coopers κατέθεσε στην τακτική ανακρίτρια αποκαλύπτει απάτες, φοροκλοπή, ξέπλυμα χρήματος και μια σειρά από άλλα, που αποδεικνύουν πως η Διοίκηση Κουτσολιούτσου ήταν ανεξέλεγκτη για χρόνια. Η σοβαρότητα και το μέγεθος των αδικημάτων είναι τέτοιο που εκθέτει όλες τις ηγεσίες των εποπτικών αρχών της χώρας από το 2001 έως το 2018, αλλά εγείρει και ερωτήματα και για το ρόλο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που όλο αυτό το διάστημα συνεργάσθηκαν με το έναν ή με το άλλο τρόπο με την ηγεσία της Folli Follie, συμβάλλοντάς εμμέσως στην εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού.

Πακτωλός χρημάτων

Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το που βρίσκονται τα χρήματα που αποκόμισε η οικογένεια Κουτσολιούτσου από τις απάτες δύο δεκαετιών. Και δεδομένα που ήρθαν στο φως από την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της PwC καταδεικνύουν πως τα χρήματα αυτά πρέπει να είναι πολλά.

Τεκμήριο της έκθεσης που έχει στα χέρια της η 35η τακτική ανακρίτρια αναφέρει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2018, ήτοι τέσσερεις μήνες πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων από την Quintessential Capital Management ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η Κατερίνα Κουτσολιούτσου, ο αντιπρόεδρος της ελβετικής Dufry, Andres Holzer Neumann και ο Αμερικανός δικηγόρος Hal Hirsch συζητούσαν ένα σχέδιο, ώστε να εξέλθει η Folli Follie από το χρηματιστήριο και να ιδιωτικοποιηθεί.

Εκείνη την περίοδο η μετοχή της Folli Follie στο Χρηματιστήριο διαπραγματευόταν στα 19 ευρώ και η συνολική της κεφαλαιοποίηση ήταν στο 1,2 δισ. ευρώ. Από τα μεγέθη αυτά γίνεται αντιληπτό πως θα έπρεπε να δαπανηθούν μεγάλα ποσά για να βγει η εταιρεία από το ΧΑΑ. Αλλά και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος διατύπωσε – σύμφωνα με την έκθεση της PwC - πρόταση για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, αγορά μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή μέσω ιδιωτικής προσφοράς στους μετόχους, και, μετέπειτα, προσφορά στους ομολογιούχους στην τάξη του 40% -50% της ονομαστικής τιμής των ομολογιών.

Που θα έβρισκε τα χρήματα; 

Η έκθεση της PwC περιγράφει σε αδρές γραμμές το περιουσιακό όφελος που έχει αποκομίσει η οικογένεια Κουτσολιούτσου από τις πρακτικές της, έκνομες και νομιμοφανείς, στη Folli Follie. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος αποκόμισαν έσοδα 130,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από πωλήσεις μετοχών μέσω επτά περιπτώσεων ιδιωτικής τοποθέτησης την περίοδο 2004 - 2017. Επιπρόσθετα από διανομές μερισμάτων και επιστροφές κεφαλαίου ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εισέπραξε 44 εκατ. ευρώ και ο Τζώρζτης Κουτσολιούτσος 2,2 εκατ. ευρώ. Αλλά και από παιχνίδια με τη μετοχή κέρδισαν πολλαπλώς. 

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν εκτελέσει επιπλέον αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας μέσω τρίτων. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι αγορές των μετοχών από τρίτους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εκάστοτε χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, ενώ σε μια από τις περιπτώσεις η αγορά των μετοχών φαίνεται ότι προήλθε από το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Κουτσολιούτσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση σημαντικών κερδών από τη μετέπειτα πώληση των ως άνω μετοχών που χρονικά φαίνεται να πραγματοποιείται μετά από τις ανακοινώσεις των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Παράλληλα, ο διαχειριστικός έλεγχος εντόπισε έγγραφα που αποδεικνύουν πως οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος προέβησαν σε αγορά σημαντικού αριθμού μετοχών της εταιρείας μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών πριν την εξαγορά των ΚΑΕ από τη Dufry, κάτι που συνιστά αξιοποίηση προνομιακής πληροφόρησης.

Συστηματικό «ξεκοκάλισμα»

Πέραν τούτων η οικογένεια Κουτσολιούτσου δανειζόταν από την ίδια την εταιρεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων και υλοποίησης δαπανών μεγάλης αξίας, χωρίς καμιά νόμιμη δικαιολογία, χωρίς έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων και χωρίς έστω μια προσχηματική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ήλεγχαν απόλυτα.

Ενδεικτικές είναι οι εξής περιπτώσεις:

-Την περίοδο 2006 - 2010 η Folli Follie επιβαρύνθηκε με έξοδα για ναύλωση του σκάφους Phalarope το οποίο άνηκε στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο. Βάσει στοιχείων υπολογίζεται ότι τα έξοδα που επιβάρυναν την εταιρεία είναι περίπου 1,4 εκατ. ευρώ. Πιο απλά, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος προσποριζόταν έσοδα από τη ναύλωση των σκαφών του που χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο ή και την οικογένεια του με επιβάρυνση της Folli Follie.

- H θυγατρική των ΚΑΕ εταιρεία Ελληνικές Διανομές, διενεργούσε μεμονωμένες συναλλαγές με εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο στελεχών της Follie με αντικείμενο την εξαγωγή ρολογιών και κοσμημάτων του οίκου Bulgari αξίας άνω των 2,7 εκατ. ευρώ. Η αγορά των ως άνω ειδών φαίνεται πως χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Folli. Τα προϊόντα αυτά στη συνέχεια πουλήθηκαν στη φαινομενικά ανεξάρτητη από τον όμιλο εταιρεία Fenlane που ουσιαστικά ελεγχόταν από στελέχη του ομίλου με παροχή έκπτωσης 80%.

-Εντοπίστηκε η μεταβίβαση εφαπτόμενου οικοπέδου με την οικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στην Κηφισιά. Το εν λόγω ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή της Folli Follie από το 1997 έως και το 2003. Στις 5 Νοεμβρίου του 2003 περιήλθε στην κυριότητα του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου μέσω συναλλαγής στην οποία ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εκπροσωπούσε την Folli Follie. Σύμφωνα με το συμβόλαιο το αντίτιμο των 674 χιλ. ευρώ εξοφλήθηκε από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο με μετρητά χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου. Δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίηση της πληρωμής του τιμήματος από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς την εταιρεία λόγω της μη παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από την εταιρεία!

-Η Folli Follie συστηματικά κάλυπτε προσωπικά εξόδα μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Ενδεικτικά η εταιρεία πλήρωσε για αγορά επίπλων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού συνολικής αξίας 125.000 ευρώ. Επίσης πλήρωσε για αγορά, μίσθωση και συντήρηση σημαντικού αριθμού αυτοκινήτων, σκαφών και αεροσκαφών. Ακόμη, επιβαρυνόταν με τις παραγγελίες οίνου της οικογένειας που κόστιζαν στην εταιρεία περίπου 60.000 δολαρίων κατ’ έτος τουλάχιστον από το 2011.

Ο Μεξικάνος και ο Αμερικάνος

Η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της PwC περιγράφει το ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην υπόθεση της Folli Follie πριν και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου ο Μεξικάνος αντιπρόεδρος της ελβετικής Dufry, Andres Holzer Neumann και ο Αμερικανός δικηγόρος Hal Hirsch. Ο Hirsch, πρώην στέλεχος της Alvarez & Marsal, προσελήφθη μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο για να διαχειριστεί την κρίση. Είναι ενδεικτικό πως ενώ η σύμβαση που είχε υπογράψει η εταιρεία του δικηγόρου, Sovereign Capital Partners με την Folli είχε σαν αντικείμενο την προσφορά βοήθειας της για την εταιρική και οικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου και τη διασφάλιση χρηματοδότησης, ο ρόλος του Hirsch ήταν ευρύτερος και πάντα σε στενή συνεννόηση με την οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Η PwC αναφέρεται αφενός στις αμοιβές 3 εκατ. ευρώ που έλαβε για τις εργασίες τριών μηνών ο Hirsch – αφήνοντας υπονοούμενα πως ενδεχομένως να μην ήταν αποκλειστικά χρήματα που κατέληξαν στον ίδιο- αφετέρου εστιάζει στο γεγονός πως ο Αμερικανός δικηγόρος συνέβαλε στον περιορισμό του πεδίου της έρευνας της Alvarez & Marsal. Η Alvarez & Marsal υποχρεώθηκε μέσω της σύμβασής της με την Folli να ενεργεί υπό την καθοδήγηση του Hirsch-, αλλά και του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου τότε διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος κατά την PwC ήταν σε θέση να επηρεάσει, να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει τις προσπάθειες της Alvarez & Marsal.

Αλλά η έκθεση της PwC αναφέρεται και στον Μεξικάνο αντιπρόεδρο της ελβετικής Dufry, τον Andres Holzer Neumann ο οποίος είχε πολυετή σχέση με την οικογένεια Κουτσολιούτσου και μέσω του οποίου επιχειρήθηκε τον Ιούνιο του 2018 να κερδηθεί χρόνος, εμφανίζοντας την ελβετική εταιρεία Petrus AG στην οποία είναι διευθυντής, ως ενδιαφερόμενο επενδυτή που θα έβαζε 250 εκατ. ευρώ στην Folli Follie.

Τεκμήρια που επισυνάπτονται στην έκθεση της PwC δείχνουν πως η πρόταση των 250 εκατ. ευρώ ήταν τέχνασμα «τόσο για να τεκμηριωθεί το καλόπιστο ενδιαφέρον του Andres Holzer Neumann να αποκτήσει τις μετοχές, όσο και για να αποδείξει η εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη βάσιμη συνεχή λειτουργία της FFG και ότι οι επενδυτές σκέφτονταν μια επένδυση σημαντικού κεφαλαίου στην εταιρεία». Μάλιστα ο Αμερικανός δικηγόρος Hal Hirsch – που ήταν εμπνευστής του σχεδίου- είχε υποστηρίξει ότι η προσφορά της Petrus AG θα μπορούσε να αναφερθεί σε μια συνάντηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί «αν χρειαστεί για αξιοπιστία».

Η Petrus AG του Andres Holzer Neumann δάνεισε λίγο αργότερα 36,45 εκατ. ευρώ στην οικογένεια Κουτσολιούτσου με υποθήκη την πολυτελή βίλα της οικογένεια στις Σπέτσες και δυο κατοικίες 250 τ.μ. εκάστη στην Αστυπάλαια. Οι δικηγόροι των πιστωτών της Folli είχαν από τότε χαρακτηρίσει δόλιες τις μεταβιβάσεις αυτές και πως έγιναν για να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς Κουτσολιούτσου.
Ο εντοπισμός των χρημάτων

Η ανεύρεση των χρημάτων της οικογένειάς Κουτσολιούτσου δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφενός διότι πολλά από αυτά φέρονται να βρίσκονται εκτός Ελλάδος και ειδικά στην Ασία, αφετέρου διότι μέρος αυτών φέρεται να είναι επενδυμένο σε συμμετοχές που δεν είναι εύκολο να αποδειχθούν.

Οι Αρχές από τον προηγούμενο Ιούνιο, οπότε έκαναν έφοδο στην οικία της οικογένειάς Κουτσολιούτσου, έχουν συλλέξει κάποια στοιχεία ηλεκτρονικά και μη, που είναι άγνωστο το εάν είναι αξιοποιήσιμα. Ωστόσο, εκτός από τις διωκτικές Αρχές και μέτοχοι και πιστωτές της Folli Follie αναζητούν μέσω δικηγορικών και άλλων γραφείων περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Κουτσολιούτσου, επιδιώκοντας να τα ρευστοποιήσουν για να αποζημιωθούν.

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !