Γιατί Κοραή κ. Αγγελοπούλου από τόσους άλλους Ήρωες του 1821;

Αγγελοπούλου- Μπογδάνος τσακώθηκαν στο twitter για την Αγία Τριάδα ...

Απαράδεκτες οι χθεσινές - εκτός τόπου και χρόνου - αναρτήσεις της κ. Γιάννας Αγγελοπούλου στο twitter, όπου έγραψε μεταξύ άλλων: 

«Στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε, αυτήν του 2021 και μετά, οι διαφορετικές προτιμήσεις δεν είναι αιτία πολέμου. Ο Κοραής στα σχόλιά του για το Σύνταγμα της Ελλάδας έλεγε: “Δεν με ενδιαφέρει σε ποιον θεό πιστεύει ο καπετάνιος, αρκεί να οδηγεί με ασφάλεια το καράβι”».

Τι έλεγε ο Αδαμάντιος Κοράης για τον Θεό και την πίστη…


Δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποίησε τον Κοραή από τόσους και τόσους Ήρωες του 1821 καθώς ο Κοραής υπήρξε μεγάλος αρχαιολάτρης και "προτεσταντίζων", ωστόσο ποτέ δεν έπαψε να έχει πίστη στον Χριστό.

Πολλοί παγανιστές βεβαίως και χρησιμοποιούν τα γραπτά του για να... αντικρούσουν τάχα τον Χριστιανισμό μόνο που στο "Περί των ελληνικών συμφερόντων διάλογος" σ. 203 ο Κοραής λέει:

"Η απόκτησις της ελευθερίας είναι κατόρθωμα μόνων των Χριστιανών Ελλήνων˙ αντί συνεργών, οι Τούρκοι την επολέμουν, και οι Ιουδαίοι ηύχοντο κρυφά να μην την αποκτήσωμεν ποτέ".

Άρα ο Κοραής ισχυρίζεται - ενάντια σε όσα λεν οι πνευματικοί απόγονοί του - ότι ΜΟΝΟ οι Χριστιανοί πολέμησαν κατά την Επανάσταση του 1821 και, ότι, φυσικά, δεν υπήρχαν τότε "Μουσουλμάνοι Έλληνες".

Αλλά και στα "Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (Αριστοτέλους Πολιτικών τα Σωζόμενα, 1821), τ. Β’, σ. 732). Και εκεί λέει πάλι:

«Οι νόμοι μας δεν πρέπει να συγχωρώσιν εις κανένα να πλανά τους ομοθρήσκους μας, και να τους χωρίζη από την εκκλησίαν μας. Όστις από τους αποστόλους της Ρώμης τολμήση τουλοιπού να σύρη με απάτην εις την Εκκλησίαν του Γραικούς της Ανατολικής εκκλησίας, πρέπει να εξορίζεται αδυσωπήτως από την Ελλάδα».

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !