Προσεχώς οι αλλαγές στη φορολογία

Προσεχώς οι αλλαγές στη φορολογία

Σημαντικές είναι οι αλλαγές στη φορολογία που έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που είτε έχουν ήδη ψηφιστεί είτε θα ψηφιστούν σταδιακά τους επόμενους μήνες. 

Οι περισσότερες παρεμβάσεις στοχεύουν στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και περιλαμβάνουν:

Δυο νέες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Οι αυξήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν το 2020 και 2021. Με την αναπροσαρμογή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο δεν ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές στις περιοχές που οι πρώτες είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις δεύτερες. Πρόκειται κυρίως για τις λεγόμενες "λαϊκές περιοχές" καθώς και τις τουριστικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάσουν συνολικά και το 40%.

Μείωση του αφορολόγητου ορίου από το 2020 (ή και από το 2019). Από τη μείωση του αφορολόγητου θα προκληθεί μια επιβάρυνση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, έως και 650 ευρώ ετησίως. Η επιβάρυνση αυτή θα πλήξει κυρίως τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους.

Εκπόνηση μελέτης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων τεκμηρίων διαβίωσης και υποβολή προτάσεων προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για πιθανές αλλαγές

Εκπόνηση μελέτης παροχής σε όλους τους φορολογούμενους του δικαιώματος να πληρώνουν όλες τις βεβαιωμένες οφειλές σε πολλές μηνιαίες δόσεις χωρίς τόκους και προσαυξήσεις εφόσον η πληρωμή γίνεται αυτοματοποιημένα (π.χ. μέσω πιστωτικών καρτών, πάγιων εντολών πληρωμών κλπ).

Τη χρονική επέκταση για τουλάχιστον ένα έτος ακόμη, δηλαδή και για το 2019 της εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας, δηλαδή ενός φόρου που υπολογίζεται μα βάση τη χωρητικότητα των εμπορικών πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία.

Την επιβολή φόρου στα μερίσματα από κέρδη ναυτιλιακών εταιρειών που εισπράττουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Παρεμβάσεις που στοχεύουν στο να περιορίσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας στην Ελλάδας, στο πλαίσιο συστάσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και κλείσιμο των διαφόρων παραθύρων που υπάρχουν στη φορολογική νομοθεσία και επιτρέπουν σε μη ναυτιλιακές εταιρείες να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες και να απολαμβάνουν προνομιακή φορολόγηση.
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !